กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่บ้านห้วยปูหลวง

หมู่ที่ 10 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 2644 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง

ของรางวัลที่ต้องการ : กล้าผลไม้ / ระบบส่งน้ำในแปลงเกษตร

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ