กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่บ้านห้วยตอง

หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ 1241 ไร่ 28 ตารางวา
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาววิไลพร มณีรัตนวงศ์สิริ

ของรางวัลที่ต้องการ : เครื่องอัดฟาง เพื่อลดเศษวัสดุและเชื้อไฟ

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ