กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หย่อมบ้านแม่ราจี

หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 2,260 ไร่ 50 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ นายไพโรจน์ ไชย์ณวงศ์

ของรางวัลที่ต้องการ : ระบบจัดการขยะ/ศูนย์คัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ