กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่บ้านแม่ซ้าย

หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 1239 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง

ของรางวัลที่ต้องการ : เครื่องทำจานใบไม้ (กาบไผ่) เพื่อช่วยลดเศษวัสดุและเชื้อเพลิง

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ