กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่บ้านแม่สายนาเลา

หมู่ที่ 9 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 2001 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง

ของรางวัลที่ต้องการ : ธนาคารน้ำสำหรับการเกษตร (บ่อพวง ฯลฯ)

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ