กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หย่อมบ้านแม่สายป่าเมี่ยง

หมู่ที่ 8 ตำบลโหลงขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 1005 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง

ของรางวัลที่ต้องการ : อุปกรณ์แปรรูปกาแฟ

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ