กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่บ้านนาฮ่องใต้

หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 1332 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ นายสุทัศน์ ยงศักดิ์วัฒน์

ของรางวัลที่ต้องการ : การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์/ระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

02/02/2021

18.64301, 98.31316

ตรวจสอบแล้ว (ไม่มีการเผาไหม้)

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

02/02/2021

18.64301, 98.31316

ตรวจสอบแล้ว (ไม่มีการเผาไหม้)