กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หย่อมบ้านปางแดงใน

หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 1508 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูง

ของรางวัลที่ต้องการ : ธนาคารน้ำสำหรับการเกษตร (บ่อพวง ฯลฯ)

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ