กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่บ้านวิเวก

หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 1264 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา

ผู้ประสานงานโครงการ อ.สุดเขต สกุลทอง

ของรางวัลที่ต้องการ : กล้องวงจรปิด

ข้อมูลจุดความร้อน

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบ 24 ชั่วโมง

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบสัปดาห์

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ในรอบเดือน

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ

*ยังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่

วันที่

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ